Cenník normohodin

Ponuka služieb pre osobné vozidlá
Typ vozidla Mechanické práce Klampiarske práce Lakírnické práce
Renault 31,00 € 33,00 € 33,00 €
Dacia
všetky modely
24,80 € 33,00 € 33,00 €
SERVIS 5+ 24,80 € 33,00 € 33,00 €

Ceny sú uvedené za 1 normohodinu bez DPH.
V Bratislave, dňa: 01.03.2018
Vypracoval: Branislav Kéry

Renault Servis Cenník normohodin
Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios